Gå direkt till innehåll
Mer återbruk och fler cirkulära lösningar för Egnahemsbolaget i Framtiden

Pressmeddelande -

Mer återbruk och fler cirkulära lösningar för Egnahemsbolaget i Framtiden

Närmare 40 av Göteborgs privata och offentliga fastighetsägare har undertecknat en avsiktsförklaring med syfte att återbruk och andra cirkulära lösningar ska öka markant vid ny- och ombyggnation i staden. Framtidenkoncernen, där Egnahemsbolaget ingår, är en av aktörerna och tillsammans vill vi skapa en fungerande marknad för återbrukat material.

Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt återvinns en försvinnande liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut.

Återbruk blir förstahandsvalet

Den 2 maj tecknade därför Göteborgs Stad och närmare 40 offentliga och privata fastighetsägare en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande. Den ska lägga grund för att i snabb takt och stor skala etablera en utvecklad marknad för återbruk i Göteborg. Det gemensamma arbetet drivs och koordineras av Business Region Göteborg genom Gothenburg Climate Partnership.

– I vårt uppdrag som ansvariga för Göteborgs Stads strategi Hållbart byggande i Miljö- och klimatprogrammet, har det varit viktigt att samla stadens byggande förvaltningar och bolag i frågan, och det är verkligen glädjande att vi är så många som nu tillsammans kraftfullt tar detta initiativ, säger Terje Johansson, VD för Framtidenkoncernen.

Skapar en marknad för återbruk

Som fastighetsägare är Framtidenkoncernen en nyckelaktör inom cirkulärt byggande, både som leverantörer och kund.

– I våra fastigheter finns mängder av produkter som kan återbrukas. Nu behöver vi bli bättre på att inventera och tillgängliggöra byggmaterial som går att återanvända, berättar Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingschef - ekologisk hållbarhet inom Framtidenkoncernen.

– Dessutom har vi möjlighet att ställa krav på återbruk i våra upphandlingar. Genom att vi som stor fastighetsägare i allt högre grad efterfrågar återbruk, ger vi förutsättningar för en professionell marknad att växa fram. Förhoppningen är att det inom några få år är lika smidigt att använda återbrukade material som nytillverkade.

– På Egnahemsbolaget är vi mycket glada över att gå med i den här avsiktsförklaringen. Det ger kraft åt oss som ett mindre bolag i Framtidenkoncernen att vi får så många samarbetspartners att lära av och växeldra med. Det är otroligt inspirerande, säger Erik Windt-Wallenberg, vd för Egnahemsbolaget.

Avsiktsförklaringen rymmer en lång rad löften som ska vara genomförda 2024, och siktet är inställt på att en väl utvecklad återbruksmarknad etablerats till 2025.

För mer information:

Nina Jacobsson Stålheim, Utvecklingschef - ekologisk hållbarhet, Förvaltnings AB Framtiden

076-833 69 30, nina.jacobssonstalheim@framtiden.se

Susan Runsten, processledare Hållbar stadsutveckling, Business Region Göteborg

031-367 62 12, susan.runsten@businessregion.se

Annika Mayer, Egnahemsbolaget, 031-707 70 10

Läs gärna Pressmeddelandet från Business Region Göteborg för ytterligare information:https://news.cision.com/se/bus...

Parter som undertecknar avsiktsförklaring Cirkulärt byggande Göteborg

Göteborgs Stad:

• Business Region Göteborg

• Förvaltnings AB Framtiden

• Bostads AB Poseidon

• Bostadsbolaget

• Egnahemsbolaget

• Familjebostäder i Göteborg AB

• Framtiden Byggutveckling AB

• Gårdstensbostäder AB

• Göteborgs Hamn AB

• GöteborgsLokaler, Förvaltnings AB

• Higab AB

• Idrotts- och föreningsförvaltningen

• Liseberg AB

• Lokalförvaltningen

• Park- & naturförvaltningen

• Göteborgs Stads Parkerings AB

• Trafikkontoret

• Älvstranden Utveckling AB

Privata och övriga offentliga fastighetsägare

• Akademiska Hus

• Castellum

• Chalmersfastigheter

• Fastighetsägarna Göteborg

• Hemsö Fastighets AB

• HSB Göteborg

• Jernhusen

• NCC Property Development

• Next Step Group

• PEAB Bostad AB

• Platzer Fastigheter

• Riksbyggen

• Serneke Sverige AB

• Skandia Fastigheter Göteborg

• Skanska Fastigheter Göteborg

• Stena Fastigheter Göteborg AB

• Vasakronan

• Volvo Car Corporation

• Västfastigheter

• Wallenstam AB

Ämnen

Regioner


Egnahemsbolaget (Göteborgs Egnahems AB)

Sedan 1933 har Egnahemsbolaget arbetat för att förverkliga drömmen om ett eget hus eller bostadsrätt för fler göteborgare. Vi har ett särskilt ansvar för var och vad vi bygger – och för vem. Därför erbjuder vi nybyggda, prisvärda och trivsamma bostäder runt om i hela Göteborg, med fokus på områden som domineras av hyresrätter. På så sätt ger vi göteborgarna möjlighet att äga sitt boende i den stadsdel de trivs bäst. Samtidigt bygger vi ett hållbart samhälle i Göteborg.

Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen (öppnar nytt fönster), som är en del av Göteborgs Stad.

Följ oss på sociala medier:

LinkedIn

Facebook

Instagram

Kontakter

Annika Mayer

Annika Mayer

Presskontakt Kommunikationsansvarig Press och kommunikation 031-7077010