Gå direkt till innehåll
Gavel på ett av husen i Brf Fjällbo Park, foto Mikael Broberg
Gavel på ett av husen i Brf Fjällbo Park, foto Mikael Broberg

Pressmeddelande -

Egnahemsbolaget nominerade till Årets bästa byggnad i Göteborg

Sex byggnader är nu nominerade för priset Årets bästa byggnad av Per och Alma Olssons fond. En av dessa är Fjällbo Park, en bostadsrättsförening med 90 lägenheter i Utby, byggt av Egnahemsbolaget och formgivet av Radar arkitektur.

Christer Johansson, projektledare på Egnahemsbolaget, berättar: "Det är glädjande att Fjällbo Park uppmärksammas. Husen smälter så vackert in i det här fina området, och lägenheterna är ovanligt väl utformade. Hela projektet präglades också av ett utmärkt samarbete med såväl Vestia som Radar arkitektur."

Fjällbo Park, i Utby, har en historia som en institution för fattigvård från 1930-talet. Det omfattas av kommunens bevarandeprogram sedan 1987 och har ett stort socialhistoriskt och byggnadshistoriskt värde. Idag rymmer det bland annat skola, ålderdomshem och hyresrätter.

Pär Thurfjell, ansvarig arkitekt på Radar arkitektur, beskriver projektets utformning: "Träfasaderna är inspirerade av områdets före detta personalbostäder, och vi har strävat efter enkelhet, lätthet och hållbarhet. Vi har också hämtat inspiration från det klassiska nordiska trähuset och integrerat det i designen. Även om vi tagit avstamp i den befintliga bebyggelsen så är det tydligt att de tack vare en del omtolkningar är nya."

De övriga nominerade projekten är Ekmansgatan 5, Härlandatjärnskolan, Kaparen, Kvarteret Borgh och Sannaparken.

Juryn består av:

  • Johannes Hulter, ordförande stadsbyggnadsnämnden
  • Pär Johansson, ordförande kulturnämnden
  • Maud Ekman, kommunfullmäktige
  • Zagros Hama, exploateringsnämnden
  • Olivia Halldin, sekreterare stadsbyggnadsnämnden

Bakgrund

Varje år delar Per och Alma Olssons fond ut pris för årets bästa byggnad i Göteborg. Priset går till den byggaktör som under föregående år bäst uppfyllde krav på utformning och användning.

Priset delas ut av Göteborgs Stad. Det består av en plakett att fästa på byggnaden och en prissumma. Prissumman är tänkt att användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra.

Per och Alma Olsson var ett grosshandlarpar som i sitt testamente från 1926 donerade 100 000 kronor att via en fond varje år dela ut pris till ”den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de byggnadsverk som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav”. Priset delades ut första gången 1965.

Egnahemsbolaget har varit föreslagna för priset ett antal gånger tidigare, första gången för rad- och kedjehus i Önnered 1967, följt av radhusen Stora Björn i Bergsjön 1971 och senast 2015 för Bostadsrättsföreningen Byabacken i Kyrkbyn på Hisingen. Bolaget fick även ett hedersomnämnande från Per och Alma Olssons Pris 2007 för Salviaterassen, radhus i Gårdsten.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Egnahemsbolaget (Göteborgs Egnahems AB)

Sedan 1933 har Egnahemsbolaget arbetat för att förverkliga drömmen om ett eget hus eller bostadsrätt för fler göteborgare. Vi har ett särskilt ansvar för var och vad vi bygger – och för vem. Därför erbjuder vi nybyggda, prisvärda och trivsamma bostäder runt om i hela Göteborg, med fokus på områden som domineras av hyresrätter. På så sätt ger vi göteborgarna möjlighet att äga sitt boende i den stadsdel de trivs bäst. Samtidigt bygger vi ett hållbart samhälle i Göteborg.

Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen (öppnar nytt fönster), som är en del av Göteborgs Stad.

Följ oss på sociala medier:

LinkedIn

Facebook

Instagram

Kontakter

Annika Mayer

Annika Mayer

Presskontakt Kommunikationsansvarig Press och kommunikation 031-7077010