Gå direkt till innehåll
Egnahemsbolaget byter fasader på Åkereds Skolväg

Blogginlägg -

Egnahemsbolaget byter fasader på Åkereds Skolväg

2005 var de 20 radhusen i Åkered färdiga. I det kustnära området flyttade seniorer in i sina nya, moderna hem. Fasaderna byggdes med så kallade enstegstätade putsfasader, som då var mer eller mindre branschpraxis. Putsen kombinerades med trä för att ge husen ett modernt intryck som passar naturen i kustmiljön. 

I februari 2008 gjorde SP (Sveriges Forsknings- och Provningsanstalt) en fuktmätning som visade mycket förhöjda fuktvärden och de boende lämnade in en skadeanmälan. Fler hus mättes i mars 2009, med samma resultat. Under sommaren 2009 tätade Fogspecialisten runt fönster och dörrar för att se om detta var orsaken till problemet. Nya mätningar gjordes i oktober 2010 och värdena hade minskat. På fasaderna mot sydväst var dock nivåerna på många ställen långt över de godkända.
Detta ledde till att vi idag byter de skadade fasaderna till en traditionell träfasad. I skrivande stund är hälften av fasaderna åtgärdade.  Vi kan redan konstatera att det bara är mycket små skador på trästommen trots de höga fuktvärdena. Några stående reglar under fönster har varit rötskadade och virket har enkelt bytts ut. Orsaken är med största sannolikhet otäta anslutningar vid fönster och fönsterbleck.

Ingen isolering är skadad och inte någonstans har vi kunnat se att fukt trängt längre in i konstruktionen – se nedan ”Så här mäts fukten”.

Vi gläder oss åt att problemen med fukt i putsfasaderna inte har påverkat varken bärande konstruktion, inomhusmiljö eller de som bor i husen negativt.
Christian Ingmarsson
Projektledare

 Så här mäts fukten
6 mm stora hål borras snett uppåt genom puts och isolering. Mätstift förs in till GU-skivan innanför isoleringen och fuktstatus avläses i skivan. Fuktvärdet som är uppmätt är alltså fukten på skivans utsida. Bakom GU-skivan finns vindpapp, som tillsammans med skivan ska stoppa fukt från att komma längre in i konstruktionen.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Annika Mayer

Annika Mayer

Presskontakt Kommunikationsansvarig Press och kommunikation 031-7077010