Följ Egnahemsbolaget

Utbetalning till villaägare

Blogginlägg   •   Aug 25, 2011 09:49 CEST

Egnahemsbolagets styrelse beslutade i maj att de hus som vi levererat med enstegstätad putsfasad omfattas av samma erbjudande som de boende i Skogaberg erhållit. Detta innebär att de fastighetsägare som själva, eller med hjälp av försäkringsbolaget, genomför en ombyggnad från enstegstätad till luftad fasadtyp får en ekonomisk kompensation enligt den princip som erbjudits boende i Skogaberg.

Nu har villaägare i flera av de aktuella områdena redovisat underlag som ligger till grund för ersättning. Vi räknar med att påbörja utbetalningarna inom de närmaste veckorna.

Med vänliga hälsningar

Matz Torgetby, tfVD